html5 templates
Mobirise

Školský program VKÚ, a.s.

VKÚ, a.s. realizuje špecializovaný program zameraný na tvorbu a tlač školských učebníc a atlasov pre základné a stredné školy. Spoločnosť VKÚ, a.s. si po reštrukturalizácii ponechala len tento výrobný program. Kartografická časť výroby sa od roku 2017 naplno rozbehla pod novým vlastníkom. Pre informácie k “školskému programu“ nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch.

História a súčasnosť VKÚ, a.s.

VKÚ Harmanec je značka, ktorá má už 70 rokov. Vojenský kartografický ústav v Harmanci začal svoju činnosť v roku 1948. Jeho hlavnou činnosťou bola výroba a tlač máp. Celé generácie Čechov a Slovákov používali jeho produkty v školách, aj v bežnom živote. V roku 2002 sa štátny podnik pretransformoval na VKÚ akciová spoločnosť. Na Slovensku mal, čo sa týka máp, takmer úplný monopol. Túto dominantnú pozíciu sa mu napriek vysokej kvalite výrobkov a známej značke nepodarilo udržať. Podnik sa dostal do ekonomických problémov a prešiel do reštrukturalizácie. 

26. októbra 2016 odkúpilo kartografickú časť podniku vydavateľstvo CBS spol, s. r. o. z Kynceľovej a založilo novú spoločnosť VKÚ Harmanec, s. r. o. Do jeho vlastníctva prešla ochranná známka VKÚ pre kartografické produkty, špecializovaný kartografický software, hardware a skladové zásoby nepredaných kartografických výrobkov. Po zmene majiteľa sa VKÚ presťahoval do obce Kynceľová na východnom okraji Banskej Bystrice, kde má spoločné sídlo s materskou firmou. Dovtedy utlmená kartografická výroba sa v roku 2017 opäť rozbehla naplno, keď sa spustila aj aktualizácia a vydávanie pôvodnej edície turistických máp Slovenska v mierke 1 : 50 000. Prejdite k mapám VKÚ >

VKÚ, a.s. si ponechala dobiehajúci "Školský program" - tlač školských učebníc a atlasov pre základné a stredné školy.

Pokiaľ sa chcete informovať ohľadne "Školského programu" kontaktujte zástupcov VKÚ, a.s. na nižšie uvedených kontaktoch.

Kontaktné údaje

VKÚ, a.s.

Harmanec 13
976 03 Harmanec 
Slovenská republika

Kontakt:

Tel.: +421 905 626 652 , +421 905 626 651
E-mail: vku@vku.sk

IČO: 36 047 911
DIČ: 2020089302
IČ DPH: SK2020089302

Zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu, Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 668/S

Copyright © 2018 VKÚ Harmanec, s.r.o. Všetky práva vyhradené.